ANSÖK TILL NATUR- & MILJÖSKOLAN
 
 För barn födda från och med 2021-01-01 justerar vi vårt kösystem något när det gäller kriteriet anmälningsdatum. Det innebär att barnets plats i kön grundas på antal dagar som gått från barnets födelse till ansökan sker (detta gäller alltså inte barn födda före 2021).
Detta för att det inte ska spela någon roll om barnet föds tidigt eller sent under året.

Exempel: Barn1 föds 21/1 och ansökan kommer till oss 20/2, då har det gått 30 dagar. Barn 2 föds 9/11 och ansökan kommer till oss 29/11, då har det gått 20 dagar, detta innebär att barn 2 ansökt tidigare än barn 1 i förhållande till födsel och barn 2 hamnar före barn 1 i kön.
  

 
VI TAR ENDAST EMOT ANSÖKNINGAR DIGITALT

FÖLJ LÄNKEN NEDAN


ANSÖKAN »»»
 
     
INFORMATION OM ANSÖKAN, ANTAGNING OCH KÖER TILL NATUR- & MILJÖSKOLAN
FÖDDA FÖRE 2021-01-01
FÖDDA EFTER 2021-01-01
 

att söka till NATUR & MILJÖSKOLAN, Vanliga frågor

     

VILKA REGLER TILLÄMPAR NATUR- & MILJÖSKOLAN VID ANTAGNING?
 
SVAR

Syskonförtur
Anmälningsdatum
Geografisk närhet

Hur tidigt behöver jag ställa mitt barn i kö till SKOLAN?
 
SVAR
Kön varierar i storlek från år till år. För att ert barn ska få möjlighet att börja på Natur- & Miljöskolan, rekommenderar vi att ni ställer ert barn i kö så tidigt som möjligt.

   

VAD HÄNDER EFTER ATT JAG SKICKAT MIN ANMÄLAN?
 
SVAR
Du får ett mail som bekräftelse på att Natur- & Miljöskolan tagit emot din anmälan. Om vi senare kan erbjuda ditt barn en plats, blir du kontaktad i god tid före skolstart.

Kostar det pengar att gå på NATUR- & MILJÖSKOLAN?
 
SVAR
Nej, det kostar inget att gå på Natur- & Miljöskolan. Utbildningen finansieras av den kommunala skolpengen.

   

Hur är NATUR- & MILJÖSKOLANS elevhälsa organiserad?
 
SVAR
På skolan finns det skolsköterska, kurator och specialpedagog. Dessutom har skolan tillgång till skolläkare och psykolog.
 

Till vilka årskurser sker intagningarna till grundskolan?
 
SVAR
Förskoleklass, vi tar även in elever i andra årskurser i mån av plats.
Elever antagna i förskoleklass bereds per automatik plats i årskurs 1.