LADDA NER    
     
ARBETSPLANER
 
LIKABEHANDLINGSPLAN 2020/2021
MÅL LIKABEHANDLINGSPLAN 2019/2020
MÅL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2020/2021
MILJÖMÅL 2020/2021
 
 
SCHEMAINFORMATION

LÄSÅRSTIDER 2021/2022  (PRELIMINÄR)
LÄSÅRSTIDER 2020/2021 
 
REGLER & RUTINER

ÖVERGRIPANDE REGLER
RUTINER FRITIDS
RUTINER VID FRÅNVARO
INFORMATION OM SKOLPLIKT & NÄRVARO
KLAGOMÅLSHANTERING
 
ADMENTUM

LADDA NER ADMENTUMS APP
 
   

MANUAL FÖR ADMENTUM I
MANUAL FÖR ADMENTUM II


SAMVERKANSMÖTE
 
20171025
20171204
20180206
 
 
COVID-19

 
HUR AGERAR NATUR- & MILJÖSKOLAN
TILLFÄLLIGA RUTINER I MATSALEN
ANPASSNING AV IDROTTSUNDERVISNINGEN
RIKTLINJER FÖR RESOR
FÖRSÄKRING
 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
VILLKOR OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
 
 
SKOLINSPEKTIONEN
 
EFTER INSPEKTIONEN 2015

BESLUT FÖRSKOLEKLASS - GRUNDSKOLA
BESLUT FRITIDSHEM

(SPOILER ALERT!!! INGA BRISTER)
 

ÖVRIGT
 
EKOLOGISKA MATVAROR
INFORMATION OM ANSÖKAN, ANTAGNING
    OCH KÖER