LADDA NER    
     
ARBETSPLANER
 
LIKABEHANDLINGSPLAN 2022/2023
MÅL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2021/2022
MILJÖMÅL 2022/2023
 
 
SCHEMAINFORMATION

LÄSÅRSTIDER 2022/2023
LÄSÅRSTIDER 2023/2024 (PRELEMINÄR)
 
REGLER & RUTINER

ÖVERGRIPANDE REGLER 2022
RUTINER FRITIDS
RUTINER VID FRÅNVARO
INFORMATION OM SKOLPLIKT & NÄRVARO 2022
KLAGOMÅLSHANTERING 2022
RUTINER FÖR LEDIGHETER
RUTINER FÖR HANTERING AV MOBILTELEFONER
 
SKOLSKJUTSPOLICY
 
SKOLSKJUTSPOLICY
ADMENTUM

LADDA NER ADMENTUMS APP
 
   

MANUAL FÖR ADMENTUM I
MANUAL FÖR ADMENTUM II

 
FÖRSÄKRING
 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
VILLKOR OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
 
 
SKOLINSPEKTIONEN
 
EFTER INSPEKTIONEN 2015

BESLUT FÖRSKOLEKLASS - GRUNDSKOLA
BESLUT FRITIDSHEM

(SPOILER ALERT!!! INGA BRISTER)
 

ÖVRIGT
 
EKOLOGISKA MATVAROR
INFORMATION OM ANSÖKAN, ANTAGNING
    OCH KÖER