LADDA NER    
     
ARBETSPLANER
 
LIKABEHANDLINGSPLAN 2018/2019
LIKABEHANDLINGSPLAN FRITIDS 2018/2019
KVALITETSREDOVISNING 2017/2018
SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2018/2019
 
 
SCHEMAINFORMATION

RAMSCHEMA 2018/2019
LÄSÅRSTIDER 2018/2019
LÄSÅRSTIDER 2019/2020 (PRELIMINÄR)
 
REGLER & RUTINER

ÖVERGRIPANDE REGLER
RUTINER FRITIDS
RUTINER VID FRÅNVARO
INFORMATION OM SKOLPLIKT & NÄRVARO
KLAGOMÅLSHANTERING
 
ADMENTUM/SKOLPLATTFORMEN

LADDA NER SKOLPLATTFORMENS APP
 
   

MANUAL FÖR SKOLPLATTFORMEN I
MANUAL FÖR SKOLPLATTFORMEN II


SAMVERKANSMÖTE
 
20171025
20171204
20180206
 
 
FÖRSÄKRING
 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
VILLKOR OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
 
 
SKOLINSPEKTIONEN
 
EFTER INSPEKTIONEN 2015

BESLUT FÖRSKOLEKLASS - GRUNDSKOLA
BESLUT FRITIDSHEM

(SPOILER ALERT!!! INGA BRISTER)
 

ÖVRIGT
 
EKOLOGISKA MATVAROR
INFORMATION OM ANSÖKAN, ANTAGNING
    OCH KÖER