LADDA NER    
     
ARBETSPLANER
 
LIKABEHANDLINGSPLAN 2017/2018
LIKABEHANDLINGSPLAN FRITIDS 2016/2017
KVALITETSREDOVISNING 2016/2017
 
 
SCHEMAINFORMATION

RAMSCHEMA 2018/2019
LÄSÅRSTIDER 2018/2019 (PRELIMINÄR)
 
 
REGLER & RUTINER

ÖVERGRIPANDE REGLER
RUTINER FRITIDS
RUTINER VID FRÅNVARO
INFORMATION OM SKOLPLIKT & NÄRVARO
KLAGOMÅLSHANTERING
 
MILJÖRÅD

20170905
20170922
20171020
20171124
20180124
20180308
 
 
ELEVRÅD
 
20171011
20171128
20180130
20180308
 

SAMVERKANSMÖTE
 
20171025
20171204
20180206
 
 
FÖRSÄKRING
 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
VILLKOR OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
 
 
SKOLINSPEKTIONEN
 
EFTER INSPEKTIONEN 2015

BESLUT FÖRSKOLEKLASS - GRUNDSKOLA
BESLUT FRITIDSHEM

(SPOILER ALERT!!! INGA BRISTER)
 

SKOLPLATTFORMEN

LADDA NER SKOLPLATTFORMENS APP
 
MANUAL FÖR SKOLPLATTFORMEN I
MANUAL FÖR SKOLPLATTFORMEN II
 

ÖVRIGT
 
EKOLOGISKA MATVAROR
INFORMATION OM ANSÖKAN, ANTAGNING
    OCH KÖER