Information till hemmen  
Likabehandlingsplan
    
2016/2017


Likabehandlingsplan Fritids

     2016/2017


Vår skola är:
Grön Flagg certifierad. 
  Övergripande regler
 
 Elevråd (protokoll) 

  20150909
  20151014

 Miljöråd (protokoll)
 
20160927
  20161025
  20170117
 
 Samverkansmöte (protokoll)
  20160928
 
 
  Ekologiska matvaror 
 
 
  Adressblankett


Inga brister!
Så lyder beslutet från Skolinspektionens inspektion
Läs mer:
 
Beslut förskoleklass och grundskola.

 
Beslut fritidshem
Ansökningsblankett

 
Ansökan Fritids
Fritidsschema

 


 
Ledighetsansökan
 
 
Olycksfallsförsäkring
Villkor olycksfallsförsäkrning
 
 
Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
(följ länken till Åmåls kommun hemsida)


Läsårstider 2016/2017

Läsårstider 2017/2018
 
Ramschema 2016/2017
      
Skriftliga rutiner-
     klagomålshantering

 
Rutiner Fritids
 
Rutiner vid frånvaro
 
Information skolplikt & närvaro
 
 

 
 
 
       
 Matematik
  År 3 Geometri HT-16
  År 4-5 Vikt & volym v. 38-4

  År 4-5 Geometri v. 45-47
  År 4 Tid v.3-8
 
 NO
  År F-2 Skogen 2016/2017
  År 4 Skogsbrynet v. 37-42
  År 4 Kroppen v. 4
 
 Svenska
  År 3 Sagotema HT-16
  År 4-5 Skriva HT-16
 
 Slöjd
 
 Bild
 
 Musik
 
 Idrott
 
 Engelska
 
 SO
  År 4-5 Ekonomi & pengar v. 35-38
  År 4-5 Norden & Europa
  År 4-5 Lag & rätt
 
 Ute