Information till hemmen  
Likabehandlingsplan
    
2017/2018

Kvalitetsredovisning
     2016/2017


Likabehandlingsplan Fritids

     2016/2017


Vår skola är:
Grön Flagg certifierad. 
  Övergripande regler
 
 Elevråd (protokoll) 

 

 Miljöråd (protokoll)
 
20170905
 
20170922
 
20171020
 
 Samverkansmöte (protokoll)
 
 
 
  Ekologiska matvaror 
 
 
  Adressblankett


Inga brister!
Så lyder beslutet från Skolinspektionens inspektion
Läs mer:
 
Beslut förskoleklass och grundskola.

 
Beslut fritidshem
Ansökningsblankett

 
Ansökan Fritids
Fritidsschema

 


 
Ledighetsansökan
 
 
Olycksfallsförsäkring
Villkor olycksfallsförsäkrning
 
 
Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
(följ länken till Åmåls kommun hemsida)Läsårstider 2017/2018
 
Ramschema 2017/2018
      
Skriftliga rutiner-
     klagomålshantering

 
Rutiner Fritids
 
Rutiner vid frånvaro
 
Information skolplikt & närvaro
 
 

 
 
 
       
 Matematik
  
 NO
 
 Svenska
  
 Slöjd
 
 Bild
 
 Musik
 
 Idrott
 
 Engelska
 
 SO
  
 Ute