GRÖN FLAGG
 
   
 Våra miljömål 2017 - 2018
  • Kemikalier i vardagen - hur blir man "kemikaliesmart"?
  • Plastkunskap, göra eleverna medvetna om fördelar och nackdelar om plast för att själva kunna göra aktiva val i vardagen.
  • Marin nedskräpning.

     
  

    OM GRÖN FLAGG

 

Håll Sverige Rent har drivit Grön Flagg sedan 1996 och idag är 2 200 skolor och förskolor runt om i landet anslutna. Det betyder att över
250 000 barn och unga är aktiva med arbetet som leder fram till att den gröna flaggan hissas.
 
Som undervisningsverktyg erbjuder Grön Flagg ett enande ramverk kring hur skolor och förskolor kan lära ut hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt. Tillsammans hittar deltagarna på aktiviteter som de testar i sin närmiljö. Självklart är Håll Sverige Rents hjärtefråga, nedskräpning, alltid ett aktuellt exempel.

Arbetet med Grön Flagg ger förutom lärande också en känsla av gemenskap. Att få hissa själva flaggan är såklart en stor del av det. Men vägen dit är fylld med mycket mer att vara stolt över och känna gruppsamhörighet kring. Få saker är så starka som att tillsammans dela känslan att “wow, vi har gjort skillnad”.