ÅR 5-6  
   
   
  2012 2013 2014 2015   2017
             
     
      ALVA 2014 ALVA 2015 ALVA 2016 ALVA 2017
             
 
  BELLA 2012 BELLA 2013 BELLA 2014 BELLA 2015 BELLA 2016 BELLA 2017
             
         
          SAGA 2016 SAGA 2017
             
ELLIOT 2011 ELLIOT 2012 ELLIOT 2013 ELLIOT 2014 ELLIOT 2015 ELLIOT 2016 ELLIOT 2017
             
FANNY 2011 FANNY 2012 FANNY 2013 FANNY 2014 FANNY 2015 FANNY 2016 FANNY 2017
             
IRMA 2011 IRMA 2012 IRMA 2013 IRMA 2014 IRMA 2015 IRMA 2016 IRMA 2017
             
ISA 2011 ISA 2012 ISA 2013 ISA 2014 ISA 2015 ISA 2016 ISA 2017
             
LEAH 2011 LEAH 2012 LEAH 2013 LEAH 2014 LEAH 2015 LEAH 2016 LEAH 2017
             
 
  LINUS 2012 LINUS 2013 LINUS 2014 LINUS 2015 LINUS 2016 LINUS 2017
             
LUCAS 2011 LUCAS 2012 LUCAS 2013 LUCAS 2014 LUCAS 2015 LUCAS 2016 LUCAS 2017
             
SAMUEL 2011 SAMUEL 2012 SAMUEL 2013 SAMUEL 2014 SAMUEL 2015 SAMUEL 2016 SAMUEL 2017
             
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
             
 
  VILMA 2012 VILMA 2013 VILMA 2014 VILMA 2015 VILMA 2016 VILMA 2017
             
         
          SIMON 2016 SIMON 2017
             
         
          FARAH 2016 FARAH 2017
             

                                                

 
 
Vecka 11
 

FRITIDS
VECKA
21
 

Måndag

KULINGEN F-2
Under några veckor kommer vi  ha tema insjöfiskar
Ute före mellis

BRISEN F-2

Ute med alla 2:or efter mellis Fsk-åk 1 högläsning
 

VÅGEN 3-6
 

 
TISDAG

KULINGEN F-2
2:an går till Brisen

vi är ute efter mellis

BRISEN F-2
Gemensam utelek
 

VÅGEN 3-6
Vi går till
vattentornet

 
ONSDAG

KULINGEN F-2
Vi går till Sveaparken/Biblioteket är tillbaka ca 16:00

BRISEN F-2
Utemellis
, baka

VÅGEN 3-6
Bakdag

 Läxläsning!

 
TORSDAG

KULINGEN F-2
Vi delar in fritids i små grupper
 

BRISEN F-2
Vi går till Vassgatans lekpark tillbaka på fritids 16:00

VÅGEN 3-6
 

 
FREDAG

KULINGEN F-2

Mys
BRISEN F-2
Mys

VÅGEN 3-6