FRITIDS
NATUR- & MILJÖSKOLANS FRITIDSHEM VILL GE BARNEN EN MENINGSFULL FRITID OCH OLIKA SLAGS AKTIVITETER.
Verksamheten skall leda till att barnen utvecklar en god social förmåga och att barnen finner sin identitet så väl i grupp som enskilda individer.

För att uppnå detta ger vi barnen möjlighet att vistas ute i naturen, på gården, inomhusaktiviteter så som snickeri, målning, data, spel, lekar och diverse aktiviteter.

Vi arbetar med barnens mognad som grund för vår verksamhet det vill säga vi lägger ribban lagom högt för  alla.

DET SKA VARA ROLIGT ATT VARA PÅ
NATUR- & MILJÖSKOLANS FRITIDS

 

   
 BRISEN F-2  KULINGEN F-2  VÅGEN 3-6  
   
           
           
           
           
 
           
           
   
           
     
           
 
           
           
     
           
       
           
   
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
           
Vecka 11
 

FRITIDS
VECKA
21
 

Måndag

KULINGEN F-2
Under några veckor kommer vi  ha tema insjöfiskar
Ute före mellis

BRISEN F-2

Ute med alla 2:or efter mellis Fsk-åk 1 högläsning
 

VÅGEN 3-6
 

 
TISDAG

KULINGEN F-2
2:an går till Brisen

vi är ute efter mellis

BRISEN F-2
Gemensam utelek
 

VÅGEN 3-6
Vi går till
vattentornet

 
ONSDAG

KULINGEN F-2
Vi går till Sveaparken/Biblioteket är tillbaka ca 16:00

BRISEN F-2
Utemellis
, baka

VÅGEN 3-6
Bakdag

 Läxläsning!

 
TORSDAG

KULINGEN F-2
Vi delar in fritids i små grupper
 

BRISEN F-2
Vi går till Vassgatans lekpark tillbaka på fritids 16:00

VÅGEN 3-6
 

 
FREDAG

KULINGEN F-2

Mys
BRISEN F-2
Mys

VÅGEN 3-6