Natur- & Miljöskolans fritidshem vill ge barnen en meningsfull fritid och olika slags aktiviteter.
Verksamheten skall leda till att barnen utvecklar en god social förmåga och att barnen finner sin identitet så väl i grupp som enskilda individer.

För att uppnå detta ger vi barnen möjlighet att vistas ute i naturen, på gården, inomhusaktiviteter så som snickeri, målning, data, spel, lekar och diverse aktiviteter.

Vi arbetar med barnens mognad som grund för vår verksamhet det vill säga vi lägger ribban lagom högt för  alla.

Det skall vara roligt att vara på
Natur- & Miljöskolans fritids.

 

   
 Brisens fritids  Kulingens fritids  Vågens fritids
   
           
           
           
           
 
           
           
   
           
     
           
 
           
           
     
           
       
           
       
           
           
Vecka 11
 

Vecka 24

 

Måndag
 

Kulingen F-2/

Brisen F-2/

Vågen 3-6/
Tisdag

Kulingen F-2/

Brisen F-2/

Vi delar fritids i tre grupper
 

Vågen 3-6/
Onsdag

Kulingen F-2/ Vi leker ute, kanske går vi till någon lekpark

Brisen F-2/
Vågen 3-6/
Vi bakar sommartårta/Läxläsning 


Torsdag
Kulingen F-2/

Brisen F-2/

Utelek

Vågen 3-6/Utedag: Grafitti


Fredag
Sommarlov!

Fritids öppet som vanligt 6:15 - 18:30

Frukost äter vi lite  senare på lovet kl 8:00

Matsalen är stängd för renovering under sommaren så alla barn lämnas på fritids, och inte vid matsalen för frukost.