Natur- & Miljöskolans fritidshem vill ge barnen en meningsfull fritid och olika slags aktiviteter.
Verksamheten skall leda till att barnen utvecklar en god social förmåga och att barnen finner sin identitet så väl i grupp som enskilda individer.

För att uppnå detta ger vi barnen möjlighet att vistas ute i naturen, på gården, inomhusaktiviteter så som snickeri, målning, data, spel, lekar och diverse aktiviteter.

Vi arbetar med barnens mognad som grund för vår verksamhet det vill säga vi lägger ribban lagom högt för  alla.

Det skall vara roligt att vara på
Natur- & Miljöskolans fritids.

 

   
 Brisens fritids  Kulingens fritids  Vågens fritids
   
           
           
           
           
 
           
           
   
           
     
           
 
           
           
     
           
       
           
   
           
       
           
       
           
       
           
       
           
           
           
Vecka 11
 

Vecka 3
 

Måndag


 Kulingen F-2

Ute före mellis

Brisen F-2
FSK+1 Saga Mullemeck
Vågen 3-6
Gruppaktiviteter + Fritidsråd
 

 
Tisdag


 
Kulingen F-2

Slöjd/pyssel
Brisen F-2

Gemensam utelek
Vågen 3-6
Vinterlekar
 

 
Onsdag
 
Kulingen F-2
Vi går till biblioteket, tillbaka senast 16:00

Brisen F-2

Ute mellis, bygga ute/inne
Vågen 3-6

Vi bakar kladdmuffins/Läxläsning

 

 
Torsdag
 
Kulingen F-2

Smågrupper med bland annat bakning
Brisen F-2
Vi går till Skolskogen, tillbaka senast 16:00

Vågen 3-6
 Utedag: Bygga utelandskap

 
Fredag

Kulingen F-2

1-2 ute före mellis

Fsk efter
Brisen F-2

Film
Vågen 3-6

Slöjdklubb!