Det vi lägger ner mycket arbete på i förskoleklassen är att få barnen trygga i gruppen, att de skall trivas och att de skall ha roligt tillsammans.
En förutsättning för det är att barnen lär sig ta hänsyn och att förstå hur egna
känslor, ord och handlingar påverkar andra.
Vi tränar också deras sociala kompetens.

Vi stärker barnens självförtroende så att de vågar tala inför andra, säga sin mening
om olika saker och svara på frågor utan att vara rädda att säga fel.

Vi arbetar mycket med förberedande matematik och svenska. Genom vårt nära
samarbete med skolan kan vi låta barnen få gå vidare i sin egen takt och efter
egen mognad. För att barnen skall gå vidare i sin utveckling skall "ribban" ligga så
högt att det blir en utmaning, men inte så högt att det blir ett oöverstigligt hinder.

Det skall vara roligt att gå i förskoleklass!
         
       
2017        
         
       
Adam 2017        
         
       
Alice 2017        
         
       
Amanda 2017        
         
       
Annie 2017        
         
         
Ebba 2017        
         
       
Elis 2017        
         
       
Ellen 2017        
         
       
Elvin 2017        
         
       
Frans 2017        
         
       
Greta 2017        
         
       
Ida 2017        
         
       
Irma 2017        
         
       
Milo 2017        
         
       
Oscar 2017        
         
       
Sandra 2017        
         
       
Sham 2017        
         
       
Tyra 2017        
         
       
Viking 2017        
         
       
Vilgot 2017        
         
         
         
         

                                                

Vecka 11
 HT 2017
 Vecka 34 »»»
 Vecka 35 »»»
 Vecka 36 »»»
 Vecka 37 »»»
 Vecka 38 »»»
 Vecka 39 »»»
 Vecka 40 »»»
 Vecka 41 »»»
 Vecka 42 »»»
 Vecka 43 »»»
 Vecka 44 »»»

 Vecka 45 »»»
 Vecka 46 »»»
 Vecka 47 »»»
 Vecka 48 »»»
 Vecka 49 »»»
 Vecka 50 »»»
 Vecka 51 »»»
 VT 2018
 Vecka   2 »»»
 Vecka   3 »»»
 Vecka   4 »»»
 Vecka   5 »»»
 Vecka   6 »»»
 Vecka   7 »»»
 Vecka   8 »»»
 Vecka   9 »»»
 Vecka 10 »»»
 Vecka 11 »»»
 Vecka 12 »»»
 Vecka 13 »»»
 Vecka 14 »»»
 Vecka 15 »»»
 Vecka 16 »»»
 Vecka 17 »»»
 Vecka 18 »»»
 Vecka 19 »»»
 Vecka 20 »»»
 Vecka 21 »»»
 Vecka 22 »»»
 Vecka 23 »»»
 Vecka 24 »»»