FÖRSKOLEKLASSEN  
   
DET VI LÄGGER NER MYCKET ARBETE PÅ I FÖRSKOLEKLASSEN ÄR ATT FÅ BARNEN TRYGGA I GRUPPEN, ATT DE SKA TRIVAS OCH ATT DE SKA HA ROLIGT TILLSAMMANS.
En förutsättning för det är att barnen lär sig ta hänsyn och att förstå hur egna
känslor, ord och handlingar påverkar andra.
Vi tränar också deras sociala kompetens.

Vi stärker barnens självförtroende så att de vågar tala inför andra, säga sin mening
om olika saker och svara på frågor utan att vara rädda att säga fel.

Vi arbetar mycket med förberedande matematik och svenska. Genom vårt nära
samarbete med skolan kan vi låta barnen få gå vidare i sin egen takt och efter
egen mognad. För att barnen skall gå vidare i sin utveckling skall "ribban" ligga så
högt att det blir en utmaning, men inte så högt att det blir ett oöverstigligt hinder.

DET SKA VARA ROLIGT ATT GÅ I FÖRSKOLEKLASS!
         
       
2020        
         
       
ALMA 2020        
         
       
ALVA 2020        
         
       
ARVID E 2020         
         
       
ELLIE-LO 2020        
         
       
ELLIE 2020        
         
       
ELSA KN 2020        
         
       
ELSA R 2020        
         
       
GABRIEL 2020        
         
       
IRMA 2020        
         
       
LEON 2020        
         
       
NOAH 2020        
         
       
OLOF 2020        
         
       
SELMA 2020        
         
       
TIDUS 2020        
         
       
TILDA E 2020        
         
       
TILDA H 2020        
         
       
WALTER 2020        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                                

Vecka 11
 

Öppettider 6:15 - 18:30 Vecka 24

 

Sommarlov, samma rutiner runt hämtning, lämning och frukost som vanligt under hela juni månad.

 

 

 

MÅNDAG

 

KULINGEN Tel:073-0466186

BRISEN Tel: 073-0461824 eller 0532-16411

VÅGEN Tel: 072-2284357

 

 TISDAG

KULINGEN
 

 


BRISEN

 

VÅGEN

 


 

 ONSDAG

KULINGEN


BRISEN
 


VÅGEN

 

TORSDAG

KULINGEN


BRISEN


VÅGEN
 

FREDAG


KULINGEN

BRISEN


VÅGEN