Vecka 34  
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

 

Välkommen till Gläntan kl. 8.30.

Vi gör namnlappar till lådorna.

Rast

Vi leker gemensamma lekar.

Lunch

Vi gör självporträtt som ska hänga i korridoren.

Högläsning och ritbok.

Slut kl. 13.00

 

 Vi bestämmer tillsammans vilka regler vi vill ha i vårt klassrum.

Rast

Vi arbetar med skolans gemensamma projekt; "Vad kan vi inte leva utan?"

Lunch

Vi lägger papper i bänkarna.

Arbete med pysselhäfte.

Slut kl. 13.00

 

 Vi diskuterar vilka regler vi vill ha i matsalen.

Högläsning och ritbok.

Rast

Vi ser på filmen "Hitta Nemo".

Lunch

Vi ser klart på "Hitta Nemo".

Vi arbetar med diskussionsfrågor kring filmen.

Slut kl. 13.00

Vi lägger papper i bänkarna.

Arbete med pysselhäften och mönsterhäften.

Rast

Vi går tipspromenad på skolgården tillsammans med vår fadderklass (åk 5).

Lunch

Vi diskuterar vilka regler vi vill ha på skolgården.

Högläsning och ritbok.

Slut kl. 13.00

Läxa: Läxa: Läxa: Läxa: