Vecka 48
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
So
Politik

Rast

5:or
Engelska
We're from New Zealand

Regelbundna och oregelbundna verb i dåtid. väderstreck och att berätta om var saker ligger.

6:or
Hemkunskap

Lunch

6:or
No
Analyser

Sv
Inför läxan

Mu/Sv
Olika texttyper
Sv/Mu
Olika texttyper

Slutar 14:30


 

5:or
Sv/So
Läsförståelse

6:or
Engelska

Rast

Ma
Statistik

Lunch

So
Politik

Sv
Olika texters typiska drag

So
Östersjöriket läxförhör

Slutar 13:00/14:30
 
Engelska

Rast

Ma
Statistik
Problemlösning

Lunch

Idrott
Bad

Sv
Veckans nyhet/
högläsning

Slutar 14:30

Ma
Statistik/rep

Rast

Sv
Läsförståelse/
ordkunskap

So
Nutidskryss

Lunch

Sv
Tyst läsning

Slöjd

Slutar 14:30

 
Elevens val

Rast

No
Redovisning av läxan.
Blandningar och lösningar.

Lunch

Forts

Sv
Läxförhör


6:or
Engelska

Bild

5:an slutar 13:00
6:an slutar 14:30
Läxa:Eng till fre 5:or
No till fredag
Läxa: Eng till fre 6:or Läxa: Läxa: