Vecka 49
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
So
Politik

Rast

5:or
Engelska


6:or
Hemkunskap

Lunch

6:or
No
Vattenverk/reningsverk

Sv
Högläsning

Mu/Sv
Olika texttyper
Sv/Mu
Olika texttyper

Slutar 14:30


 
5:or
Sv/So
Läsförståelse

6:or
Engelska

Rast

Ma
Rep inför prov

Lunch

So
Politik

Sv
Olika texters typiska drag

So
Östersjöriket

Slutar 13:00/14:30
 
Engelska

Rast

Ma
Rep inför prov
Problemlösning

Lunch

Idrott
Badminton och pingis

Sv
Veckans nyhet/
högläsning

Slutar 14:30

Ma
Rep inför prov

Rast

Sv
Läsförståelse/
Stavningsregler

So
Politik

Lunch

Sv
Tyst läsning

Slöjd

Slutar 14:30

 
Elevens val

Rast

No
Blandningar och lösningar.
Kemikalier

Lunch

Forts

Sv
Läsförståelse


6:or
Engelska

Bild

5:an slutar 13:00
6:an slutar 14:30
Läxa:Ma inför prov 12/12
So till torsdag
Läxa:Eng till fre Läxa: Läxa: