KONTAKT  
   

TELEFON
 
NEDRE DELEN  FK-3

0532-164 11


LÄRARRUM BERGET  4-6
076-136 84 34

BRISENS FRITIDS
073-046 18 24

KULINGENS FRITIDS
073-046 61 86

VÅGENS FRITIDS
072-228 43 57

MATSALEN
0532-150 11

SKOLBUSSEN
072-714 79 51

IT/ADMENTUM
070-322 43 30

REKTOR

MARIKA BONDE DAHLSTRÖM
marika@naturomiljoskolan.se
076-827 11 77
 
SKOLCHEF:
KERSTIN PERSSON
kerstin@naturomiljoskolan.se
070-263 22 26
 
HITTA TILL OSS
»»»


NATUR- & MILJÖSKOLAN
DROTTNINGGATAN 45
662 33 ÅMÅL

 
info@naturomiljoskolan.se
www.naturomiljoskolan.se

ELEVHÄLSA

SPECIALPEDAGOG
MARIA GUSTAFSSON

 

SKOLSKÖTERSKA
ANNIKA FOGELBERG


SKOLLÄKARE
ANTJE DANIELSSON
 

Finns på skolan vid hälsoundersökning för förskoleklassen och för åk 4 vid önskemål om läkarkontakt.
 
KURATOR
LENA MÅRD
070-661 27 20
lenamard@live.se