Telefon
 
Nedre delen
Brisens fritids
Kulingens fritids

0532-164 11

Lärarrum berget
076-136 84 34

Vågens fritids
072-228 43 57

Rektor
076-827 11 77
 
Biträdande rektor
070-263 22 26

Matsalen
0532-150 11

Skolbussen
072-714 79 51

 

Rektor:

Marika Bonde Dahlström
marika@naturomiljoskolan.se
 
Biträdande rektor:
Kerstin Persson
kerstin@naturomiljoskolan.se
 
Hitta till oss »»»
Natur- & Miljöskolan
Drottninggatan 45
662 33 Åmål

 
 

Elevhälsa

Specialpedagog
Ingrid Gregertsen
Finns på skolan tisdag-torsdag
Pia Fritzon
 

Skolsköterska

Lillemor Hårdstedt

Skolläkare
Mats Ivermark
Finns på skolan vid hälsoundersökning för förskoleklassen och för åk 4 vid önskemål om läkarkontakt.
 
Skolkurator info@naturomiljoskolan.se
www.naturomiljoskolan.se