PERSONAL
 I vårt arbetslag ingår fritidspedagoger, förskollärare, grundskollärare, assistenter och skolvärdinnor.
 Arbetslaget är väl sammansvetsat och har en gemensam grundsyn när det gäller undervisning och barns utveckling.
   

Behörig enligt examen i
Grundskolan
åk 1-3: bild, biologi, engelska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi,  matematik, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, teknik,
åk 4-6: bild, svenska
Rekryteringsutbildning för skolledare

Behörig enligt examen i
Grundskolan
åk 4-9:  svenska, engelska, samhällskunskap.
Grundläggande läs- & skrivinlärning.

KERSTIN PERSSON

kerstin@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

LINDA NORDSTRÖM

linda@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

REKTOR    
Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Grundskolan
åk 1-7: engelska, geografi, historia, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
åk 1-3: bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, svenska som andraspråk

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Fritidshemmet
Grundskolan
åk 1-6: bild, biologi, fysik, kemi, matematik, musik, samhällskunskap, svenska, teknik,
åk 1-3: svenska som andraspråk,

MARIKA BONDE DAHLSTRÖM

marika@naturomiljoskolan.se   STYRELSELEDAMOT

ÅSA NILSSON

asa@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

Fritidspedagogexamen 1991,
7,5p Att lära och utvecklas genom lek,
3p praktisk datorkunskap, 3p Språk - riktighet och rimlighet.

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen

Grundskolan: Musik år 1-6

2 års musikstudier på Ingesund,
10p datapedagogik, 7,5p digital bildbehandling.
 

JÖRGEN ELIASSON

 jorgen@naturomiljoskolan.se    STYRELSEORDFÖRANDE

HÅKAN KARLSSON

hakan@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan
åk 1-6: biologi, fysik, kemi, matematik, svenska, teknik,
åk 1-3: svenska som andraspråk,
Behörig förutom examen i
Grundskolan åk 4-6: svenska som andraspråk
Utbildning i svenska för invandrare

Behörig enligt examen i
åk 1-7 engelska, historia, religion och svenska
åk 1-3 bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, svenska som andra språk och teknik

ANNIKA KARLSSON

annika@naturomiljoskolan.se 

MARIA GUSTAFSSON

maria@naturomiljoskolan.se

       

Behörig enligt examen i
förskoleklass, fritidshem och grundskola
Åk 1-6 Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, matematik
Åk 1-3 Svenska som andraspråk

 

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Grundskolan
åk 1-6: idrott och hälsa, matematik, svenska, svenska som andraspråk
åk 1-3: biologi, fysik, kemi, teknik
Utbildning i svenska för invandrare
 

MATTIAS HOMSTRÖM

mattias@naturomiljoskolan.se

SOFIE GONZALEZ

sofie@naturomiljoskolan.se 

       

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Grundskolan
åk 1-7: bild, biologi, fysik, kemi, matematik
åk 1-3: geografi, historia, idrott och hälsa, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk,

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Fritidshemmet
Grundskolan
åk 1-6: biologi, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
åk 1-3: svenska som andraspråk,

LIZA BERGKVIST LARSSON

liza@naturomiljoskolan.se

INGA-LENA
ANDERSSON

ingalena@naturomiljoskolan.se

       

 Förskoleklass

Matematik, NO, Fritids

EMMA AXELSSON

emma@naturomiljoskolan.se

CALLE ERIKSSON

calle@naturomiljoskolan.se

       

Lågstadiet

   
HILLEVI OTTOSSON

hillevi@naturomiljoskolan.se

   
       

Trä och metallslöjd, bild, NO

 

Textilslöjd, bild

ULF ANDRÉN

ulf@naturomiljoskolan.se

PIA SUNDBERG

pias@naturomiljoskolan.se

       

Behörig enligt examen i
Fritidshemmet
Grundskolan
åk 1-6: Idrott och hälsa

 Idrott, fritids

SUSANNA ANDERSSON

susanna@naturomiljoskolan.se

SAMUEL
SCHULLSTRÖM

samuel@naturomiljoskolan.se

       
 

SPECIALPEDAGOG

SPECIALPEDAGOG

PIA FRITZON piaf@naturomiljoskolan.se INGRID GREGERTSEN ingrid@naturomiljoskolan.se 
       

KURATOR

070-661 27 20

Assistent, fritids

LENA MÅRD

lenamard@live.se

ULRIKA HEDLUND

ulrika@naturomiljoskolan.se

       

Assistent, fritids

Assistent

ANNIE BERG   ANNA-LENA
JOHANSSON
 
       

 Assistent

 

 Assistent, fritids

ANN SJÖBERG   SARA TEGNER  
       

Assistent, fritids

LOKALVÅRDARE
Kör skolans egna skolskjutsar
, fritids

NINA PERSSON   MADELEINE WIVATT

madeleine@naturomiljoskolan.se

       

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

EMMA LUNDAHL

 

GUNILLA BERGSTRÖM