PERSONAL
I VÅRT ARBETSLAG INGÅR FRITIDSPEDAGOGER, FÖRSKOLLÄRARE, GRUNDSKOLLÄRARE, ASSISTENTER, SKOLVÄRDINNOR, VAKTMÄSTARE.
ARBETSLAGET ÄR VÄL SAMMANSVETSAT OCH HAR EN GEMENSAM GRUNDSYN NÄR DET GÄLLER UNDERVISNING OCH BARNS UTVECKLING. 
   

SKOLLEDNING

   
       

REKTOR    
Behörig enligt examen i
STATLIGT REKTORSPROGRAM
FÖRSKOLEKLASS,
GRUNDSKOLAN
år 1-7: engelska, geografi, historia, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
år 1-3: bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, svenska som andraspråk

SKOLCHEF
Behörig enligt examen i
GRUNDSKOLAN
åk 1-3: bild, biologi, engelska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi,  matematik, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, teknik,
åk 4-6: bild, svenska
Rekryteringsutbildning för skolledare

MARIKA BONDE DAHLSTRÖM

marika@naturomiljoskolan.se   STYRELSELEDAMOT

KERSTIN PERSSON

kerstin@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

 

 

 

 

 SKOLAN

 

 

       

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM, GRUNDSKOLAN
år 1-6: biologi, fysik, kemi, matematik, svenska, teknik,
år 1-3: svenska som andraspråk,
Behörig förutom examen i
Grundskolan åk 4-6: svenska som andraspråk
Utbildning i svenska för invandrare

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-6: idrott och hälsa, matematik, svenska, svenska som andraspråk
år 1-3: biologi, fysik, kemi, teknik
Utbildning i svenska för invandrare

ANNIKA KARLSSON

annika@naturomiljoskolan.se

SOFIE GONZALEZ

sofie@naturomiljoskolan.se 

       
 

Behörighet enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLA
år 1-3: Bild, biologi, fysik, geografi, historia, idrott & hälsa, kemi, religion, samhällskunskap, svenska som andraspråk, teknik.
år 1-6: Engelska, matematik, svenska.

 

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-6: bild, biologi, fysik, kemi, matematik, musik, samhällskunskap, svenska, teknik,
år 1-3: svenska som andraspråk,

HILLEVI OTTOSSON

hillevi@naturomiljoskolan.se

ÅSA NILSSON

asa@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM, GRUNDSKOLAN

år 1-6 Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, matematik
år 1-3 Svenska som andraspråk

 

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-7: bild, biologi, fysik, kemi, matematik
år 1-3: geografi, historia, idrott och hälsa, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk,

MATTIAS HOLMSTRÖM

mattias@naturomiljoskolan.se  

LIZA BERGKVIST LARSSON

liza@naturomiljoskolan.se

       
 

 Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-6: biologi, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
år 1-3: svenska som andraspråk

 

 Behörig enligt examen i
GRUNDSKOLAN
åk 4-9:  svenska, engelska, samhällskunskap.
Grundläggande läs- & skrivinlärning.

INGA-LENA
ANDERSSON

ingalena@naturomiljoskolan.se

LINDA NORDSTRÖM

linda@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

FÖRSKOLEKLASS
Behörig enligt examen i förskoleklass och grundskolans fritidverksamhet.

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-6 Musik

2 års musikstudier på Ingesund,
10p datapedagogik, 7,5p digital bildbehandling.
 

EMMA AXELSSON

emma@naturomiljoskolan.se

HÅKAN KARLSSON

hakan@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

TEXTILSLÖJD, BILD, FÖRSKOLEKLASS

Behörighet enligt examen i
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-3: Bild, idrott & hälsa, musik.
år 1-6: Biologi, samhällskunskap.
år 3-6: Slöjd.

PIA SUNDBERG

pias@naturomiljoskolan.se

ULF ANDRÉN

ulf@naturomiljoskolan.se

       

Behörig enligt examen i
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-6: Idrott och hälsa

ASSISTENT, RESURS SPRÅK

SUSANNA ANDERSSON YADAV

susanna@naturomiljoskolan.se

ANN SJÖBERG

 

       

FRITIDS

 

 

       

FRITIDSHEM, ASSISTENT

FRITIDSHEM, IDROTTSRESURS

NINA PERSSON

nina@naturomiljoskolan.se

ROLAND STRAND  
       

Behörig enligt examen i
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-3: Bild, idrott & hälsa, musik.
år 1-6: Biologi, Samhällskunskap.
 

FRITIDSHEM
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLLÄRARE
år 1-6: Matematik, svenska, teknik, biologi,
fysik, kemi.

JÖRGEN ELIASSON

jorgen@naturomiljoskolan.se    STYRELSEORDFÖRANDE

 MARIA KARLSSON

mariakarlsson@naturomiljoskolan.se

       

FRITIDSHEM, ASSISTENT

 

FRITIDSHEM, ASSISTENT

JÖRGEN OLSSON

 

ANNA-LENA
JOHANSSON

 

       

FRITIDSHEM, ASSISTENT

 

 

DANIELA GAMNIS

 

 

 

       

ELEVHÄLSA

 

 

 

 

 

 

SPECIALLÄRAREXAMEN
Behörig enligt examen i
GRUNDSKOLAN
år 1-7 engelska, historia, religion och svenska
år 1-3 bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, svenska som andra språk och teknik

KURATOR

070-661 27 20

MARIA GUSTAFSSON

maria@naturomiljoskolan.se

LENA MÅRD

lenamard@live.se

       

SKOLSKÖTERSKA

 SKOLLÄKARE

LILLEMOR HÅRDSTEDT   MATS IVERMARK

 

       

SKOLPSYKOLOG

   
ELIN KULLGREN      
 

 

 

 

BESPISNING, LOKALVÅRD, BUSS, VAKTMÄSTERI

 
       

VAKTMÄSTARE
Kör skolans egna skolskjutsar.

LOKALVÅRDARE
Kör skolans egna skolskjutsar
.

SUNE PERSSON   MADELEINE WIVATT

madeleine@naturomiljoskolan.se

       

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

ALI BADDOUR

 

GUNILLA BERGSTRÖM  
       
 

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids
FÖRÄLDRALEDIG

   
EMMA LUNDAHL