PERSONAL
I VÅRT ARBETSLAG INGÅR FRITIDSPEDAGOGER, FÖRSKOLLÄRARE, GRUNDSKOLLÄRARE, ASSISTENTER, SKOLVÄRDINNOR, VAKTMÄSTARE.
ARBETSLAGET ÄR VÄL SAMMANSVETSAT OCH HAR EN GEMENSAM GRUNDSYN NÄR DET GÄLLER UNDERVISNING OCH BARNS UTVECKLING. 
   

Behörig enligt examen i
GRUNDSKOLAN
åk 1-3: bild, biologi, engelska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi,  matematik, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, teknik,
åk 4-6: bild, svenska
Rekryteringsutbildning för skolledare

Behörig enligt examen i
GRUNDSKOLAN
åk 4-9:  svenska, engelska, samhällskunskap.
Grundläggande läs- & skrivinlärning.

KERSTIN PERSSON

kerstin@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

LINDA NORDSTRÖM

linda@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

REKTOR    
Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-7: engelska, geografi, historia, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
år 1-3: bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, svenska som andraspråk

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-6: bild, biologi, fysik, kemi, matematik, musik, samhällskunskap, svenska, teknik,
år 1-3: svenska som andraspråk,

MARIKA BONDE DAHLSTRÖM

marika@naturomiljoskolan.se   STYRELSELEDAMOT

ÅSA NILSSON

asa@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

FRITIDSPEDAGOGEXAMEN 1991,
7,5p Att lära och utvecklas genom lek,
3p praktisk datorkunskap, 3p Språk - riktighet och rimlighet.

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-6 Musik

2 års musikstudier på Ingesund,
10p datapedagogik, 7,5p digital bildbehandling.
 

JÖRGEN ELIASSON

 jorgen@naturomiljoskolan.se    STYRELSEORDFÖRANDE

HÅKAN KARLSSON

hakan@naturomiljoskolan.se    STYRELSELEDAMOT

       

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM,
GRUNDSKOLAN
år 1-6: biologi, fysik, kemi, matematik, svenska, teknik,
år 1-3: svenska som andraspråk,
Behörig förutom examen i
Grundskolan åk 4-6: svenska som andraspråk
Utbildning i svenska för invandrare

Behörig enligt examen i
GRUNDSKOLAN
år 1-7 engelska, historia, religion och svenska
år 1-3 bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, svenska som andra språk och teknik

ANNIKA KARLSSON

annika@naturomiljoskolan.se 

MARIA GUSTAFSSON

maria@naturomiljoskolan.se

       

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS, FRITIDSHEM,
GRUNDSKOLAN
år 1-6 Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, matematik
år 1-3 Svenska som andraspråk

 

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-6: idrott och hälsa, matematik, svenska, svenska som andraspråk
år 1-3: biologi, fysik, kemi, teknik
Utbildning i svenska för invandrare
 

MATTIAS HOLMSTRÖM

mattias@naturomiljoskolan.se

SOFIE GONZALEZ

sofie@naturomiljoskolan.se 

       

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
GRUNDSKOLAN
år 1-7: bild, biologi, fysik, kemi, matematik
år 1-3: geografi, historia, idrott och hälsa, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk,

Behörig enligt examen i
FÖRSKOLEKLASS
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-6: biologi, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
år 1-3: svenska som andraspråk,

LIZA BERGKVIST LARSSON

liza@naturomiljoskolan.se

INGA-LENA
ANDERSSON

ingalena@naturomiljoskolan.se

       

FÖRSKOLEKLASS
Behörig enligt examen i förskoleklass och grundskolans fritidverksamhet.

 

LÅGSTADIET

EMMA AXELSSON

emma@naturomiljoskolan.se

HILLEVI OTTOSSON

hillevi@naturomiljoskolan.se

       

Behörig enligt examen i
FRITIDSHEM
GRUNDSKOLAN
år 1-6: Idrott och hälsa

 

ASSISTENT, FRITIDSHEM

SUSANNA ANDERSSON YADAV

susanna@naturomiljoskolan.se

ROLAND STRAND  
       

TRÄ- & METALLSLÖJD, BILD, NO

 

TEXTILSLÖJD, BILD, FÖRSKOLEKLASS

ULF ANDRÉN

ulf@naturomiljoskolan.se

PIA SUNDBERG

pias@naturomiljoskolan.se

       

KURATOR

070-661 27 20

ASSISTENT, FRITIDSHEM

LENA MÅRD

lenamard@live.se

NINA PERSSON

nina@naturomiljoskolan.se

       
 

ASSISTENT, FRITIDSHEM

FRITIDSHEM

JÖRGEN OLSSON

 

MARIA KARLSSON

mariakarlsson@naturomiljoskolan.se

       

ASSISTENT, FRITIDSHEM

ASSISTENT, FRITIDSHEM

DANIELA GAMNIS   ANNA-LENA
JOHANSSON
 
       

 ASSISTENT

ASSISTENT, FRITIDSHEM

ANN SJÖBERG   ALI BADDOUR  
       

VAKTMÄSTARE
Kör skolans egna skolskjutsar.

LOKALVÅRDARE
Kör skolans egna skolskjutsar
.

SUNE PERSSON   MADELEINE WIVATT

madeleine@naturomiljoskolan.se

       

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

SKOLMÅLTIDSBITRÄDE
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

EMMA LUNDAHL

 

GUNILLA BERGSTRÖM