I vårt arbetslag ingår fritidspedagoger, förskollärare, grundskollärare, assistenter och skolvärdinnor.
 Arbetslaget är väl sammansvetsat och har en gemensam grundsyn när det gäller undervisning och barns utveckling.
   

Rektor  
Behörig enligt examen i
Grundskolan
åk 1-3: bild, biologi, engelska, fysik, geografi, historia, idrott och hälsa, kemi,  matematik, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, teknik,
åk 4-6: bild, svenska
Rekryteringsutbildning för skolledare

Behörig enligt examen i
Grundskolan
åk 4-9:  svenska, engelska, samhällskunskap.
Grundläggande läs- & skrivinlärning.

Kerstin Persson

kerstin@naturomiljoskolan.se    Styrelseledamot

Linda Nordström

linda@naturomiljoskolan.se    Styrelseledamot

       

Biträdande rektor   
Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Grundskolan
åk 1-7: engelska, geografi, historia, musik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
åk 1-3: bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, svenska som andraspråk

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Fritidshemmet
Grundskolan
åk 1-6: bild, biologi, fysik, kemi, matematik, musik, samhällskunskap, svenska, teknik,
åk 1-3: svenska som andraspråk,

Marika Bonde Dahlström

marika@naturomiljoskolan.se   Styrelseledamot

Åsa Nilsson

asa@naturomiljoskolan.se    Styrelseledamot

       

Fritidspedagogexamen 1991,
7,5p Att lära och utvecklas genom lek,
3p praktisk datorkunskap, 3p Språk - riktighet och rimlighet.

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen

Grundskolan: Musik år 1-6

2 års musikstudier på Ingesund,
10p datapedagogik, 7,5p digital bildbehandling.
 

Jörgen Eliasson

 jorgen@naturomiljoskolan.se    Styrelseorförande

Håkan Karlsson

hakan@naturomiljoskolan.se    Styrelseledamot

       

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan
åk 1-6: biologi, fysik, kemi, matematik, svenska, teknik,
åk 1-3: svenska som andraspråk,
Behörig förutom examen i
Grundskolan åk 4-6: svenska som andraspråk
Utbildning i svenska för invandrare

Behörig enligt examen i
åk 1-7 engelska, historia, religion och svenska
åk 1-3 bild, biologi, fysik, idrott och hälsa, kemi, matematik, musik, svenska som andra språk och teknik

Annika Karlsson

annika@naturomiljoskolan.se 

Maria Gustafsson

maria@naturomiljoskolan.se

       

Behörig enligt examen i
förskoleklass, fritidshem och grundskola
Åk 1-6 Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, matematik
Åk 1-3 Svenska som andraspråk

 

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Grundskolan
åk 1-6: idrott och hälsa, matematik, svenska, svenska som andraspråk
åk 1-3: biologi, fysik, kemi, teknik
Utbildning i svenska för invandrare
Föräldraledig

Mattias Homström

mattias@naturomiljoskolan.se

Sofie Gonzalez

sofie@naturomiljoskolan.se 

       

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Grundskolan
åk 1-7: bild, biologi, fysik, kemi, matematik
åk 1-3: geografi, historia, idrott och hälsa, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk,

Behörig enligt examen i
Förskoleklassen
Fritidshemmet
Grundskolan
åk 1-6: biologi, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska
åk 1-3: svenska som andraspråk,

Liza Bergqvist Larsson

liza@naturomiljoskolan.se

Inga-Lena Andersson

ingalena@naturomiljoskolan.se

       

Trä och metallslöjd, fritids

 

Behörig enligt examen i
Fritidshemmet
Grundskolan
åk 1-6: Idrott och hälsa

 Lise Rösvik

lise@naturomiljoskolan.se

Susanna Andersson

susanna@naturomiljoskolan.se

       
 

Specialpedagog

Idrott, fritids

Pia Fritzon piaf@naturomiljoskolan.se Mikael Nilsson mikael@naturomiljoskolan.se
       

Specialpedagog

Förskoleklass, fritids

Ingrid Gregertsen

ingrid@naturomiljoskolan.se 

Ulrika Hedlund

ulrika@naturomiljoskolan.se

       

Assistent, fritids

Assistent

Annie Berg   Anna-Lena Johansson  
       

 Assistent

 

 Textilslöjd, bild

Ann Sjöberg   Pia Sundberg  
       

Assistent, fritids

Assistent, fritids

 Nina Persson   Sara Tegner  
       

Lokalvårdare
Kör skolans egna skolskjutsar
, fritids

Skolmåltidsbiträde
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

Madeleine Wivatt

madeleine@naturomiljoskolan.se 

Gunilla Bergström  
       

Skolmåltidsbiträde
Viss tid runt måltider förlagd till fritids

   
Emma Lundahl